Брой 25 (ноември 2008 г.)

Снимка на броя – Милениъм парк в Чикаго

Книги за КомунизЪма

Книгите на Виктор Суворов

Образование

Програмен език C++, Част 24. За функциите на класовете и малко повече

Програмен език C++. Термините в C++, които се срещат в лекции 20, 21, 22, 23 и 24

Снимки

Снимки от Съединените Щати

Наука

Проф. дхн Г. Андреев: Фактори, влияещи върху характеристичните честоти и интензитети на ивиците в ИЧ-спектри

Имената на химичните елементи [К]

Отечество

За трима от Българските Будители и техните сайтове!

12 странни български думи [БЕД - БЕК]

Семейство

            Здравословно хранене

            Пшенични зародиши

 

[ това е съдържанието на брой 25 от ноември 2008 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]