Имената на химичните елементи
[ О - По ]
.
( вижте цялата поредица или другите учебни материали )
.
Химичният елемент е вещество, което не може да бъде разложено на по-прости вещества с химични реакции. С този материал стартирахме една поредица, която ще изясни произхода на имената на химичните елементи.

Олово, Pb

Елементът с пореден номер 82 e синкавобял, мек, ковък метал, който е известен от древността. Символът Pb идва от латинското име на елемента, plumbum, което идва от латинското наименование на меките метали. Самото олово е наричано от римляните plumbum nigrum (черно олово), а калаят - plumbum candidum (светло олово). Ето защо в руския език калаят се нарича олово (самото олово се казва свинец).  В земната кора оловото съществува под формата на минерала галенит. Използва се за производството на акумулатори, кабели, тръби, на апарати за химическата промишленост, защитни екрани и контейнери при производството на радиоактивни изотопи и работата с тях.

Осмий, Os

Елементът с пореден номер 76 e синкавосив твърд и крехък метал, открит от английските химици Смитсън Тенант (SmithsonTenant) и Уйлям Уоластън (William Hyde Wollaston) през 1803 г. Произход на името: от старогръцки език osme - аромат. В земната кора е малко разпространен - среща се съвместно с платината и паладия в някои сулфидни полиметални руди. В самородно състояние е сплав с иридий и платина. Използва се за производството на материали, от които се изработват еталони и прецизни прибори. Намира приложение и като катализатор на някои процеси на хидрогенизация.

Паладий, Pd

Елементът с пореден номер 46 e мек, блестящ, бял метал, открит от английския химик Уйлям Уоластън (William Hyde Wollaston) 1803 г. Произход на името: кръстен е на новооткрития астероид, който от своя страна е кръстен на богинята на мъдростта (Pallas Athena - Атина Палада). В земната кора е много малко разпространен, среща се в състава на някои полисулфидни руди на медта и кобалта. Използва сеза производството на конструкционни материали за изработка на съдове за химичните лаборатории, освен това намира приложение в бижутерийната промишленост и като катализатор при окисляване на газовете от двигателите с вътрешно горене и при редица процеси на хидриране.

Платина, Pt

Елементът с пореден номер 78 e бял, блестящ метал, който е бил използван в сплав със златото от индианците от Еквадор много преди Колумб. Първото споменаване на платината е от италианския хуманист и лекар Юлиус Скалигер (Julius Caesar Scaliger) през 1557 г. Чак през 18 век европейците са описали платината като елемент. Произход на името: от испански език platina - малко сребро, умалително от plata - сребро. В земната кора е сравнително добре разпространена, съществува в полисулфидни руди и в самородно състояние. Използва се за производството на съдове за химичните лаборатории, на термодвойки, на съпротивителни термометри, на електрически контакти и електроди. Намира приложение в бижутерийната промишленост и като катализатор при получаването на азотна киселина, при окисляване на газовете от двигателите с вътрешно горене, при редица процеси на хидриране и др.

Плутоний, Pu

Елементът с пореден номер 94 e радиоактивен метал, открит от американските химици  Глен Сийборг (Glenn T. Seaborg), Едуин Макмилан (Edwin M. McMillan) Джоузеф Кенеди (Joseph W. Kennedy), Закари Татум (Zachary M. Tatom) и Артър Уол (Arthur Wahl) през 1940 г. Кръстен на името на планетата-джудже Плутон, защото е открит след нептуния, а планетата Плутон е след планетата Нептун. Получен е при бомбардирането на уран с неутрони. Използва се за производството на ядрено оръжие и в ядрените реактори.

Полоний, Po

Елементът с пореден номер 84 e радиоактивен метал, открит от Мария Склодовска-Кюри (Marie Sklodowska-Curie - френска химичка от полски произход) и нейния съпруг, физика Пиер Кюри (Pierre Curie), през 1898 г. Произход на името: кръстен е на латинското име на държавата Полша, Polonia, откъдето е родом Мария Кюри. В земната кора той се намира в урановите и ториевите минерали като продукт на разпадането на урана.

.
( вижте цялата поредица или другите учебни материали )

Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 31 от юни 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]