12 странни български думи .
ВЕЯ-ВИН
[виж поредицата]
.
 • веяло или веало (остаряло) - 1. корабно платно; 2. ветрило.
 • взбунен (остаряло) - развълнуван (виж думата буна).
 • взглед или вгляд (остаряло от руски взглян - поглед) - възглед.
 • виадукт (от латински - път + водя) - дълъг мост, с подпори като арки, по който минава (железопътен) път.
 • вибрирам (от латински - клатя) - 1. (книжовно) трептя. 2. (съвременно, разговорно) влизам в настроение, обзет от възбуда.
 • визкозен (от латински) - за течности - които трудно текат, като пчелния мед.
 • визуален (книжовно, от латински) - който е видим, оптически, зрителен (например, визуален ефект).
 • викарий (от латински) -  свещенник, пастор, наместник (последното особено в англиканската църква, където наместникът е представител на вярващите).
 • викач  - 1. помощник на ловци, който вика и плаши дивеча, хайкаджия. 2. (военно) войник, който извиква офицерите от дома им при тревога.
 • вилает  (от турски) - 1. голяма админастративна област в турската държава. 2. (разговорно) - отдалечена област в България, където се случват странни или противозаконни неща.
 • винегар (остаряло, от латиски - кисело вино) - оцет,
 • виночерпец - 1. длъжностно лице при болярите, който поднася напитките. 2. (разговорно) - човек, който черпи.

 • .
  Съставител: Тих Южен
  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 38 от април 2010 г на списание "Коснос" www.kosnos.com ]