Брой 15

Снимка на броя – Слънчогледи

Куриози

Нашенски куриози

Куриозите при Световните Революции

Образование

Програмен език C++, Част 8. Операторите за управление

Програмен език C++, Част 9. Операторите за управление II

Два примера за замяна на break и continue с други оператори

Термините в C++, които се срещат в лекции 6, 7, 8 и 9

Смях

Най-строгите закони на Мърфи

Закони на Мърфи за научната работа

Закони на мърфи за програмистите

Икономически закони на Мърфи

Наука

100 години от рождението на Лев Давидович Ландау

Проф. дхн Г. Андреев: Електронни спектри на някои хромофори

Д-р Виолета Стефанова: Атомно-емисионен анализ

Отечество

Конституцията на Република България

12 странни български думи [БАА – БАЗ]

Семейство

Новогодишна баница с късмети

Let's learn English with fun!

New findings in the chemical world

Превод на английските думи от текста “New findings in the chemical world”

Превод на текста New findings in the chemical world ”

 

[ това е съдържанието на брой 15 на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]