12 странни български думи .
БАБ-БАЗ
[виж поредицата]
.
 • бааси! или баси! (жаргонен израз от нецензурния глагол за съвъкупление)  - възклицание при учудване или разочарование; синоними: егаси, ебати.
 • бабаит  (от турски)  - юначага, смелчага. В разговорния български език има значението на самоуверен и нахален мъжага.
 • бабаитлък или бабаитлик  (от турски) - юначество, дързост. В разговорния български език има значението на самоуверени и нахални действия.
 • бабанка или бабанко (разговорно) - юначага, пораснало дете.
 • бабек (диалектно)  - вид колбас от сушено сурово свинско и телешко месо.
 • баберка или баберек (диалектно)  - 1. недорасъл кочан от царевица с редки зърна. 2. недорасъл плод, останал след беридбата.
 • бабини дивитини (девитини) (разговорно) - измислици, глупости, суеверия.
 • бабувам или бабам  - помагам при раждане.
 • багабонтин или вагабонтин (от латински) - нехранимайко, скитник.
 • бадева  (от турски) - 1. безплатно, даром. 2. напразно, безпезно.
 • база (от гръцки) - 1. (военен) лагер, военно ограждение или голяма казарма. 2. изходен пункт. 3. в химията, съединение или част от него, която е алкална, т.е. свързва водородни катийони. 4. в биохимията, съставна част на ДНК или РНК - това са пет пуринови или пиримидинови бази, които съдържат аденин или гуанин или тимин или цитозин или урацил.
 • базилика (от гръцки) - 1. в Древния Рим, обществена стая или здание, което има апсида и колонада и служи за събиране на хора. 2. подобно здание, използвано за църква.

 • .
  Съставител: Тих Южен
  [виж предговора за използваната литература]

  [това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com]