Нов спектрален апарат в Пловдивския университет
.
( вижте други учебни материали )
.
От 20 години апаратурата в катедра "Аналитична химия" на Пловдивския университет не бе обновявана! А на времето, към 1989 г., ЦНИЛ-а (Централната научно-изследователска лаборатория към Химическия факултет) се славеше с новите си апарати за анализ - мас-спектрометър с индуктивно свързана плазма, aтомно-абсорбционен спектрометър със Зееманова корекция, атомно-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма, инфречервен спектрометър с Фурие трасформация и УВ-Вид спектрометър [виж моделите]. Тогава това наистина бяха едни от най-съвременните апарати за анализ, на които макар и трудно се правеше истинска наука и които служеха превъзходно за обучението на студенти и дипломанти.

Първи проби колективът от атомно-абсорционната секция - доц. д-р Веселин Кметов, доц. д-р Виолета Стефанова и техните сътрудници. Те спечелиха проект и закупиха мас-спектрометър за атомен анализ ICP-MS Agilent 7700. Да им е честит и да работи безпроблемно! (Тук ще отбележим, че доц. Кметов в типичния си стил даде парти за апарата, на което, според думите, му бяха 2 телевизии, и затова той не пожела нашето списание да отбележи събитието.)


увеличи снимката
Представителят на Брукер, д-р Jiri Sikola подготвя апарата в лабораторията

От средата на януари в секцията по молекулна спектроскопия към катедрата има нов апарат на фирмата Брукер, по-точно "три апарата в едно" - Инфречервен спектрометър с Фурие трасформация (Brucker FT-IR Vertex 70), Раман спектрометър (Brucker RAM II) и Раман микроскоп (RamanScope). Апаратът е закупен по проект с ръководител доц. д-р Мария Стоянова, която е и заместник декан на Химическия факултет.

Спектрометрите са пуснати в действия и вече на тях се работи и се измерват проби на български учени.

Допълнение: Става въпрос за следните апарати в нашата лаборатория, които бяха едни от най-съвременните през далечната 1989 г.: (1) Perkin-Elmer ICP-Mass Spectrometer 500, (2) Atomic Absorbtion Spectrometer Perkin-Elmer 5100, (3) SpectroFlame ICP-AES, (4) Perkin-Elmer 1750 FT-IR Spectrometer и (5) Perkin-Elmer Lambda 15 UV/Vis Spectrophotometer.

Текст и снимки: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 37 от март 2010 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]