Брой 37 (март 2010 г.)

Снимка на броя – сняг в Пловдив

Култура

Имигрантката (есе от Асен Козарев за книгата на Румен Еверт)

Образование

Нов спектрален апарат в Пловдивския университет

Електронната библиотека на Калифорнийския технологичен институт

Светът в снимки

Инж. Асен Козарев: Виена - границата между изтока и запада

Наука

Нов портал за естествени науки

Валентни трептения на симетрични линейни триатомни молекули

Отечество

Най-после истински сняг в Пловдив (репортаж със снимки)

Разбрахте ли откъде ви дойде? (+един реален аргумент против ГМО)

Семейство

Пълнена пъстърва (рецепта)

 

[ това е съдържанието на брой 37 от март 2008 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките от корицата