Брой 42 (август 2010 г., частично ретроспективен)

Снимка на броя – Големият каньон в Аризона

Култура

Имигрантката (есе от Асен Козарев, брой 37)

Образование

Имената на химичните елементи (поредица)

Светът в снимки

Големият каньон (снимки)

Есета със снимки от инж. Асен Козарев:

Виена - границата между изтока и запада (брой 37)

Виена - границата между изтока и запада, част 2  (брой 38)

Наука

Доц д-р Николай Кочев: Основни понятия в химичната информатика

Основи на линейно-дихроичен ИЧ-спектрален анализ (брой 36)

Редуциращо-диференциална процедура за обработване на неполяризирани ИЧ-спектри (брой 36)

Отечество

Разгром на кръстоносците - Балдуин е взет пленник (брой 33)

Семейство (Let's learn English with fun!)

Powers of observation (брой 9)

Превод на английските думи от текста Power of Observation (брой 9)

Is that a grammar lesson indeed? (брой 9)

 

 [ това е съдържанието на брой 42 от август 2010 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките от корицата