Задачите на списание "Коснос"

Досега бяха дадени пет задачи в списанието, от които четири за състезанието. Според нас те бяха доста интересни, но за съжаление се получи само един отговор - на първата - и то неправилен. Във форум "Физика"  на dir.bg се получи интересна дискусия по първата задача и имаше няколко верни отговора, но младежите не проявиха интерес да ги изпратят на Редакцията. Ето защо, за съжаление, състезанието се прекратява, поради невъзможност да излъчим победител (отговорил правилно поне на 10 от 12 задачи).

Ето задачите на списание "Коснос", включително първата, която бе извън състезанието.

[задача извън състезанието] [задача 1] [задача 2] [задача 3] [задача 4]


Отговор на задача 4 от състезанието
...

Пита се колко моларна е чистата вода. В един литър има приблизително един килограм вода или 103 грама. Молекулната маса на водата е приблизително 18 g / mol, тогава молярността на водата ще е 103 g / (18 g / mol * 1 l) = 55.6 M (M = mol / l).

Този въпрос съвсем не е само теоретичен, въпреки че аз го чух като студент преди 23 години и тогава имаше за цел да се провери моята съобразителност (отговорих го правилно, а и някои мои студенти са го отговаряли също). Ако измерим УВ-Вид спектър на водата или някакво друго чисто (предимно органично) вещество ще получим максимума на поглъщане на дадена ивица. Ако искаме да определим молярната абсорбируемост на веществото при дължината на вълната, която отговаря на този максимум, то ще трябва да разделим абсорбцията (това е безразмерна величина) на дебелината на слоя в сантиметри и на моларната концентрация на веществото - за разбиране на тези понятия и изчисления виж този материал.

Автор: Пламен Пенчев

[ това е материал от брой 11 на списание "Коснос" www.kosnos.com]