Задача на списание "Коснос"

Колко моларна е чистата вода?

Отговорът ще е даден в брой 11, септември 2007 г. Виж отговора на задача 3!Това е задача 4 от състезанието на списание "Коснос". Трима (изтеглени със жребий, при необходимост) от правилно отговорилите на 10 от 12те задачи на списание "Коснос" ще получат книги за награди. Отговорите си изпращайте на адреса на редакцията

В идентификацията на и-мейла пишете CC: Kosnos problem.


Отговор на задача 3 от състезанието
...

Австрийският физик е Волфганг Паули (1900-1958), Wolfgang Pauli. Елементите са Pa - проактиний, U - уран и Li - литий.

Автор на задачата: Пламен Пенчев

[ това е материал от брой 9 на списание "Коснос" www.kosnos.com]