12 странни български думи .
БИ-БИЧ
.
[ виж поредицата ]
.
 • би (разговорно, от английски bisexual) - бисексуален, индивид който предпочита секс с представители на двата пола.
 • бибел (диалектно) - пуяк.
 • библиография (от гръцки, библио - книга, графия - пиша) - списък с книги и/или статии, разпечатан отделно или приложен към глава на книга или статия.
 • библиоман (от гръцки, библио - книга,  латински: мания - лудост) - човек, който е запален да събира и чете книги.
 • биг брадър (от английски big brother) - големият брат - термин, въведен от английския писател Джордж Оруел и който термин означава краен авторитет, следящ за действията и мислите на индивидите. Терминът е неправилно използван за заглавие на войорски предавания.
 • биз бизе  (от турски) - интимно.
 • бизнес (от английски) - предприятие, работа, занятие.
 • билюк  (от турски) - голямо множество, голям брой.
 • бистро (от френски, но произходът е от руското быстро) - кафене, кръчма, малък ресторант.
 • бит (от английски binary + digit) - в информатиката: единица за информация, която има две значения - 1 и 0.
 • бичи  (разговорно) - изкарва: бичи пари - изкарва пари.
 • бичкия  (разговорно) - проста жена.

 • Съставител: Тих Южен

  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 27 от февруари 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]