Брой 8

Задача на списание “Коснос” – от областта на химията

Отговор на предишната задача

Култура

Поезия от Росица Ангелова  

Олег Айранов: Имперският престол и узото

Дони Мавродиева: Отдавна, много отдавна...

Образование

Работа с библиотеки от ИЧ спектри

Уникална книга и уникална колекция

Един Интернет сайт – избор на редактора!

Снимки и Слово

Из Върховете Български (снимки от Атанас Терзийски)

12 странни български думи [АЛ - АМ]

Наука

Симетрия на молекулите, 4 част. Операции на симетрия

Общество

Ангел Грънчаров: Възвръщането на свободната мисъл

Семейство

Салата от фасул

Науката в кухнята в полза на екологията

 

[това е съдържанието на брой 8 на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]