Имената на химичните елементи
[Г - З]

[A] [Б - В]

(вижте другите учебни материали)

Химичният елемент е вещество, което не може да бъде разложено на по-прости вещества с химични реакции. С този материал стартирахме една поредица, която ще изясни произхода на имената на химичните елементи.

Гадолиний, Gd

Елементът с пореден номер 64 е сребристобял метал, открит от швейцарския химик Жан Мариняк (Jean de Marignac) през 1880 г. Произход на името: кръстен на минерала гадолинит. Този минерал е наречен е на името на финландския химик и геолог Йохан Гадолин (Johan Gadolin), който е изучавал редките метали.

Галий, Ga

Произход на името: от латински език Gallia старото име на Франция. Галият е с пореден номер 31 и е сребристобял, леснотопим и пластичен метал, открит от френския химик Пол Емил Льокок де Буабодран (Paul Emile Lecoq de Boisbaudran) през 1875 г.

Германий, Ge

Елементът с пореден номер 32 е твърдо, трошливо вещество с метален блясък. Открит е от немския химик Клеменс Винклер (Clemens Winkler) през 1886 г. Произход на името: на латински език Germania е името на Германия. Съществуването му е било предсказано от Менделеев през 1871 г. въз основа на Периодичната система.

Диспросий, Dy

Елементът с пореден номер 66 е тривалентен метал с относително тегло 8,56, топи се при 1500°С. Намира известно приложение в ядрената физика. Символът му произлиза от гръцката дума „диспроситос" — което значи мъчно достъпен. Открит е от френския химик Пол Емил Льокок де Буабодран (Paul Emile Lecoq de Boisbaudran) през 1886 г.

Европий, Eu

Елементът с пореден номер 63 е кръстен на името на континента Европа. Той е мек, сребрист метал. Открит е от френския химик Пол Емил Льокок де Буабодран (Paul Emile Lecoq de Boisbaudran) през 1890 г., но според научната общественост истинският отривател е френския химик Дамарси (Eugene Demarcay), който е изолирал чистия елемент през 1901 г.

Ербий, Er

Елементът с пореден номер 68 есребристосив метал, открит от шведския химик Карл Мозандър (Carl Gustaf Mosander) през1843 г. Произход на името: кръстен на името на град Итерби (Ytterby), Швеция, район където са били открити повечето редки метали.

Желязо, Fe

Желязото е сребристобял метал с пореден номер 26 в Периодичната система. Познат е от 4000 г. пр.н.е. и един цял период от развитието на обществото, носи името "желязна ера". Символът му произлиза от латинското название на желязото — „ферум".

Живак, Hg

Произход на името: на английски е кръстен на планетата Меркурий - Mercury, а символът Hg идва от латински език Hydrargyrum - течно сребро. На български името му вероятно идва от особената течливост (живост) на метала върху гладки повърхности, които той в повечето случаи не омокря. Немското название „квекзилбер" - живо сребро и испанското „аргенто виво" също наблягат на това му качество. Живакът има пореден номер 80 и е изключително отровен - като пари на елемента и като негови съединения. Живакът е блестящ, тежък, подвижен течен метал с относително тегло 13.59, замръзва при минус 38.87 °С и кипи при 357.25 °С. Алхимиците са му придавали голямо значение - вижте рисунка 1 в този материал.

Злато, Au

Елементът с пореден номер 79 е яркожълт, ковък метал с относително тегло 19.32. Топи се при 1063 °С, а кипи при 2970 °С. Химически е слабо активен. Известен е от предисторически времена.

Произход на името: gold идва от старата английска дума geolo - жълт, а символът Au от латински език aurum - злато. Предполага се, че руското название „золото" и българското произлизат от латинската дума „сол" — слънце, Като доказателство се изтъква фактът, че в древния Египет за означаване на Слънцето и на златото са употребявали един и същ йероглиф - вижте рисунка 1 в този материал.

(вижте другите учебни материали)

Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.
Снимка: авторът

[ това е материал от брой 21 от юли 2008 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]