12 странни български думи .
АС - АТ
[АБ - АД] [АЙ - АЛ] [АЛ - АМ] [АМ - АР]
 .
 • асимилирам (от латински) - претопявам, поглъщам (за народ).
 • асинхронен (от гръцки) - несъвпадащ по време. Синоними: несинхронен, асинхронизиран, несинхронизиран, несинхроничен.
 • аскер (от турски) - 1. войска; 2. войник.
 • асортимент (от френски) - 1. избор; 2. сортирани артикули.
 • асоциация (от латинскти) - сдружение, дружество.
 • аспирант (от латински) - докторант; студент, който прави дисертация. Вече не се използва.
 • аспирация (от латински) - 1. смукване, засмукване; 2. проветрение, проветряване.
 • астма (от френски)  - задух, болест, при която човек има трудност с дишането.
 • астрален (от латински) - 1. звезден, свързан със звездите; 2. свързан с неземно съществуване, например двойник на тялото, който надживява тялото.
 • астронавт (от латински) - космонавт, човек, изпратен с ракета в космическото пространство.
 • асъл (от турски)  - същински, истински; също и като наречие - тогава означава "точно така".
 • атенюирам (от френски) - смекча си; отслабвам (използвана е във възрожденски текстове).

 • .
  Съставител: Тих Южен
  [виж предговора за използваната литература ]

  [това е материал от брой 13 на списание "Коснос" www.kosnos.com]