Брой 16

Снимка на броя – Кристална чистота в Гренландия

Култура

Поезия от Изса Адауи (от Палестина)

Група “Остава” гостува в Пловдив (снимки)

Образование

Хемометрика. Част 3. Класификация по разстоянието до центроидите на класовете

Хемометрика.Теоретични задачи по част 3 с решенията им

Програмен език C++, Част 10. Пример за клас, който преставя комплексните числа

Смешна наука

Друг подход към данните в “A very probable conclusion”

Марк Твен за науката

Наука

Файнмания (поезия във Физиката)

Д-р Виолета Стефанова: Индуктивно свързаната плазма като емисионен източник

Отечество

Снежният Пловдив (снимки)

Бат Бойко и дъжда (фейлетон)

Програма на Националния музей „Земята и хората"

Семейство

ТортаМилена

Let's learn English with fun!

A very probable conclusion

Превод на английските думи от текста “A very probable conclusion”

Превод на текста “A very probable conclusion”

 

[ това е съдържанието на брой 16 на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]