12 странни български думи .
БОРС - БРАН
.
[ виж поредицата ]
.
 • борса (от френски bourse, но произхожда от латинското bursa - протмоне, кесия) - място, където купувачи и продавачи се срещат, за да правят сделки.
 • борсук (диалектно от руски) - язовец (Meles meles), животно от семейство Порови.
 • боти (от френски bottes) - вид зимни обувки.
 • бохем  (от чешки и немски идва от наименованието на жителите на Бохемия) - 1. социално необикновен човек, такъв който не спазва общоприетите норми; 2. (разговорно в по-тесен смисъл) - човек, който обича забавленията и/или пийването.
 • боцман (от немски) - морски подофицер, който отговаря за екипировката и екипажа.
 • бошлаф (разговорно от турски) - празни приказки.
 • брадяга (разговорно) - брадат човек.
 • бран (старинно) - война, битка, бой.
 • брана (старинно) - механизъм за изравняване на нивите след посяването им, който представлява тежка решетка с железни зъби за разбиване на буците, отстраняване на плевелите и зариване на зърната.
 • бранник (старинно) - 1. воин, войник; 2. член на организацията на бранниците (патриотична организация в България преди 1944 г.)
 • брантия (разговорно от турски) - стара развлечена жена или мома.
 • бранш (от латински) - отрасъл, дял от промишлеността; вид на професията.

 • Съставител: Тих Южен

  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 31 от юни 2009 г на списание "Коснос" www.kosnos.com ]