Думите, които се срещат в текста Differences Between You and Your Boss
...
slow ... бавен
thorough задълбочен, подробен
lazy мързелив, ленив
busy зает, отрупан с работа
mistake грешка
human човек, човешко същество
without being told без да ти е казано
overstep прекрачвам, преминавам
authority власт, пълномощие
take a stand заемам позиция
bull-headed твърдоглав, вирограв, инат
firm решителен, уверен
overlooked  недоглеждам, пропускам
rude груб, невъзпитан
skip прескачам
you're apple polishing ти се мазниш
wander around скитам наоколо
sick болен
leave отпуска, ваканция

Превод на думите: Георги Бърбориев

[ това е материал от брой 18 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]