Знаете ли че…
(куриозни научни факти и изчисления за тях)
Литература
...
[1] Richard Feynman, Robert Leighton, and Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics, Addison-Wesley, 1964, Vol. 1: Chapter 1. Atoms in Motion.  Има и руски превод: Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Мир, 1977 г.

[2] Ч. Киттель, У. Наит, М. Рудерман. Беркелевские курсы физики. Том 1. Механика. "Наука", Москва 1983 г.

[3] Encyclopedia Britannica CD 97 (От статията Nations of the World: Statistics. United States четем "Energy production (consumption): electricity (kW-hr; 1993) 3,145,892,000,000 (3,174,638,000,000)")

Събрал и изчислил за вас: Георги Бърбориев

[ това е материал от брой 12 на списание "Коснос" www.kosnos.com]Изчисления към материала Знаете ли че…

Изчисление 1. Означаваме с S1 площта на окръжност със земния радиус, RЗ = 6,378 km,  а с S2 - площта на сфера, с радиус разстоянието от Слънцето до Земята, RЗ-С = 149,600,000 km, и тогава:

S1 = p* RЗ2 = 3.14 * 6,378 km2 = 127,796,483 km2

S2 = 4p* RЗ-С2 = 4*3.14 *149,600,0002 km2 = 281,237,384,968,656,588 km2
 

S2 / S1 = 281,237,384,968,656,588 km2 / 127,796,483 km2 = 2,200,666,077

Изчисление 2. Нека предположим, че термоядрената реакция ще се извършва от деутерий (означаван с D или 2H) и продуктът ще е изотопът хелий-4.

2 D 4He`+ енергия

Атомната маса на деутерия е 2.0141, а тази на 4He - 4.0026. Разпространението на деутериевия изотоп в природата е 0.0156 % от общото количество на елемента водород. Според реакцията от 2 x 2.0141 = 4.0282 грама деутерий ще се получават 4.0026 грама хелий-4, или масовият дефект Dm = 4.0282 - 4.0026 = 0.0256 g. За един грам деутерий този масов дефект ще е 0.0256 / 4.0026 = 0.006395 = 6.40*10-3 g. От този масов дефект по формулата на Айнщайн се получава следната енергия

DE = Dm c2 = 6.40*10-6 kg * (3.0*108 m/s)2 = 576 000 000 000 J = 576 GJ.

Т.е. получихме, че от един грам деутерий се получават 576 гигаджаула енергия, ако коефициентът на полезно действие (КПД) е 100%. Според ЦРУ (виж материала на ЦРУ за българската икономика в брой 3 на списанието) консумацията на електроенергия в България за цялата 2003 г. е било 31.75 милиарда киловат-часа. Това изразено в джаули е 31.75x109 x 103 J s-1 * 3600 s = 114 300 000 000 000 000 J = 114 300 000  GJ ( по 103 защото имаме киловат-часа ). Или за това са необходими 114 300 000  GJ / 576 GJ g-1 = 198 437.5 g = 200 kg деутерий.

В 18 грама вода (H2O) има 2 грама водород, т.е. в един грам вода има 2 / 18 = 1 / 9 = 0.111 g водород, които пък съдържат 1.73*10-5 g деутерий (0.111 g *1.56*10-4). Тогава за да се получат 200 килограма деутерий ще са необходими 200 000  / 1.73*10-5 = 11 560 700 000 g = 11 560 000 kg  вода. Или 11 600 тона вода ще са необходими да се произведе електроенергията, която е консумирана в България през цялата 2003 година. Нека допуснем, че КПД е 40%, тогава количеството вода е 11 600 / 0.40 = 29 000 тона.

Изчисление 3. Нека предположим, че човек се състои само от азотни атоми, които са с маса 14, която е средна между тази на въглерода (12) и кислорода (16): водородните атоми ще бъдат пренебрегнати първоначално при изчиленията, понеже са много леки. Ако човек тежи 70 килограма, то тогава в него ще има 70*103 g / 14 g mol-1 = 5*103  мола азотни атоми или 5*103*6.02*1023 = 3*1027 атома. Ако на тежък атом (такъв като C, N и O) се падат средно по три атома водород (което число е средно от техните валентности - 4, 3 и 2), то в организма на 70 килограмов човек ще има  3*1027 + 3*3*1027 = 1.2*028 атома

Провел изчисленията: Георги Бърбориев, който не поема никаква отговорност, че са верни!

[ това е материал от брой 12 на списание "Коснос" www.kosnos.com]