Данни от сайта на ЦРУ (https://www.cia.gov/) за икономиката на България

Пояснение: За десетичен знак в числата се използва точката, а запетайката разделя хилядите, милионите и така нататък, т.е. всеки три цифри. Например 4,000 означава четири хиляди.

 

Обзор на икономиката

 

България, предишна комунистическа страна, която се стреми да влезе в Европейския съюз, показва икономическа стабилност и висок икономически растеж откакто силен упадак в икономическите показатели през 1996 г. доведе до падането на социалистическото правителство. Като резултат на това, правителството се обвърза с икономически реформи и отговорно бюджетно планиране. [Добиването на] минерални суровини като въглища, мед и цинк играе важна роля в индустрията. През 1997 г. се въведе макроикономическа стабилност чрез налагане на фиксиран курс на лева към Германската марка и проговори с МВФ за опорно споразумение. Ниската инфлация и непрекъснатият прогрес при структурните реформи подобриха бизнесклимата; България има среден 4% икономически растеж от 2000 г. и започна да привлича значително количество чужди инвестиции. Корупцията в гражданската администрация, слабата съдебна система и наличието на организирана престъпност остават най-големите предизвикателства за управлението.

 

Бруто вътрешен продукт (БВП) (по покупателна способност на курса лев към долар)

        71.67 милиарда долара ($71,670,000,000) оценка за 2005 г.

 

Бруто вътрешен продукт (по официален курс на лев към долар)

        25.79 милиарда долара ($25,790,000,000) оценка за 2005 г

 

Нарастване на БВП (по официален курс на лев към долар)

        5.5 % - оценка за 2005 г.

 

БВП на човек от населението (по покупателна способност на курса лев към долар)

        $9,600 (девет хиляди и шестстотин долара на година)

-         ако се раздели БВП на тази цифра, то се получава население на страната ни 7,465,625. С която цифра е сметната следващата статистика.

 

БВП на човек от населението (по официален курс на лев към долар)

        $3,4600 (около три хиляди и петстотин долара на година)

 

Разпределение на БВП по отрасли (оценка за 2005 г.)

        9.3 % от селско стопанство

        30.4 % от промишленост

        60.3 % от услуги

 

Местна работна сила (оценка за 2005 г.)

        3.34 милиона

 

Разпределение на местната работна сила по отрасли (оценка за 2004 г.)

        11 % в селско стопанство

        32.7 % в промишленост

        56.3 % в сферата на услугите

 

Процент на безработните (оценка за 2005 г.)

        11.5 %

 

Процент на хората под границата на бедност (оценка за 2002 г.)

        13.4 %

 

Разпределение на покупателна способност на домакинствата (оценка за 1997 г.)

        4.5 % от населението харчи пари под 10 % от всичките

        22.8 % от населението харчи пари над 90 % от всичките

 

Разпределение на покупателна способност на домакинствата (оценка за 2001 г.)

        Джини индексът е равен на 31.9 (виж обяснение за т.н. Gini index)

 

Инфлация на потребителските цени (оценка за 2005 г.)

        5 %

 

Инвестиции (оценка за 2005 г.)

        23.8 % от БВП

 

Държавен бюджет (оценка за 2005 г.)

        разходи 11.18 милиарда долари

        приходи 10.9 милиарда долари

 

Нарастване на производството (оценка за 2005 г.)

        7.3 % годишно

 

Производство на електричество (оценка за 2003 г.)

        38.07 милиарда киловат-часа

 

Консумация на електричество (оценка за 2003 г.)

        31.75 милиарда киловат-часа

 

Разпределение на производството на електричество (оценка за 2001 г.)

        47.8 % от горива (от ТЕЦ)

        8.1 % от ВЕЦ

        44.1 % от ядрени централи (от ЯЕЦ)

 

Износ на електричество (оценка за 2003 г.)

        5.449 милиарда киловат-часа

 

Внос на електричество (оценка за 2003 г.)

        1.8 милиарда киловат-часа

 

Производство на петрол (оценка за 2003 г.)

        2,908 барела на ден (462,335 литра на ден )

 

Консумация на петрол (оценка за 2003 г.)

        107,000 барела на ден (17,011,641 литра на ден)

 

Държавни резерви на петрол (оценка за 1 януари 2002 г.)

        8.1 милиона барела (т.е. това е петролът, необходим за 76 дена консумация)

 

Производство на природен газ (оценка за 2003 г.)

        1 милион кубически метра на година

 

Консумация на природен газ (оценка за 2003 г.)

        5,401 милиона кубически метра на година

 

Държавни резерви на природен газ (оценка за 1 януари 2002 г.)

        5,947 милиона кубически метра на година (т.е. резервът е за малко повече от година)

 

Външен дълг (оценка за 2005 г.)

        15.32 милиарда долара (т.е. по две хиляди и 52 долара за всеки един от 7,465,625 българи)

 

Външна помощ, която получава страната годишно

        300 милиона долара