Брой 23 (септември 2008 г.)

Снимка на броя – Евангелистката църква в Пловдив

Култура

Разкази от Олег Айрянов

Педантът

GSMания

Образование

Статистика за химици, част 1. Случайна величина

Решение на задачите от материала Случайна величина

Програмен език C++, Част 21. Структури

Програмен език C++, Част 22. Изброен тип и логически тип

Снимки

Д-р Йолина Хубенова:Венеция в снимки

Друг поглед към хижа Марциганица в Родопите (снимки)

Наука

Проф. дхн Г. Андреев: Интензитет на ивиците в инфрачервените спектри

Христо К.Иванов: Всемирни принципи и закони на Исак Нютон

Общество и Религия

Проблемите с Въглерода (научна фантастика)

Граждани за Европейски Разврат в България (фейлетон)

Слово

12 странни български думи [БАРА - БАРТ]

 

[ това е съдържанието на брой 23  от септември 2008 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките и фигурите от корицата