Снимки и фигури от корицата на брой 23
.

.
Евангелистката църква в Пловдив (снимка Пламен Пенчев)
.
.
.
Базиликата "Св. Марко" във Венеция, снимка от материала "Венеция в снимки" (снимка Йолина Хубенова)
.

.Зависимост на диполния момент на двуатомна молекула от междуядреното разстояние: вижте материала "Интензитет на ивиците в инфрачервените спектри", написан от проф. дхн Г. Андреев
..
[ това са снимките от корицата на брой 23 от септември 2008 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]