Имената на химичните елементи
[ Р ]
.
( вижте цялата поредица или другите учебни материали )
.
Химичният елемент е вещество, което не може да бъде разложено на по-прости вещества с химични реакции. С този материал стартирахме една поредица, която ще изясни произхода на имената на химичните елементи.

Радий, Ra

Елементът с пореден номер 88 е сребристобял радиоактивен метал, открит от Пиер Кюри (Pierre Curie) и Мария Склодовска-Кюри (Marie Sklodowska-Curie - френска химичка от полски произход) през 1898 г. Произход на името: от латински език radius - лъч. В земната кора съпътства урана в неговите находища - на 1 kg уран съответства около 1 mg радий. Намира приложение в медицината в борбата срещу туморите.

Радон, Rn

Елементът с пореден номер 86 е безцветен благороден газ, открит от немския химик Фридрих Дорн (Fredrich Emst Dorn) през 1900 г. Произход на името: от латински език radius -лъч и надставката "он" на всички благородни газове. Той е естествено радиоактивен елемент и е продукт от разпадането на радия. Някога са го наричали нитон (символ Nt). Въпреки химичната си инертност той е особено силно отровен и радиоактивните му лъчения са много опасни. Намира приложение в медицината, биологията и техниката.В земната кора е много малко разпространен, в свободно състояние се среща в земната атмосфера

Рений, Re

Елементът с пореден номер 75 е сребристобял, високотопим метал, открит от немските химици Валтер Нодак (Walter Noddack), Ida Tacke, Otto Berg през 1925 г. Произход на името: наречен е в чест на река Рейн (на латински Rhenus). В земната кора е разпръснат сред минералите на другите метали, като често съпътства молибденита. Съществуват и собствени находища под формата на джезказгенит. Използва се като катализатор за хидриране и в съвременната радиоелектроника.

Родий, Rh

Елементът с пореден номер 45 е твърд, сребристобял метал, открит от английския химик Уйлям Уоластън (William Hyde Wollaston) през 1803 г. Произход на името: от старогръцки езикrhodon - розов, защото неговите соли дават розови разтвори при разтваряне във вода. В земната кора се среща много рядко, той е примес към самородната платина и медно-никеловите полиметални руди. Използва се за производството на конструкционни материали при изготвяне на еталони и прецизни измерителни прибори. Високата отражателна способност на родия определя използването му при направата на огледала и рефлектори. Сплавите на родия с платината са катализатори при окисляването на амоняка и производството на азотна киселина.

Рубидий, Rb

Елементът с пореден номер 37 е мек, сребристобял метал, открит от немските химици Р. Бунзен (Robert Bunsen ) и Г. Кирхов (Gustav Kirchhoff) през 1861 г. Произход на името: от латински език rubidus - червен, тъй като неговите пари багрят пламъка в червен цвят. В земната кора се среща като примес към калиевите минерали. Използва се за производството на фотоелементи и като катализатор в химическата промишленост.

Рутений, Ru

Елементът с пореден номер 44 е сребристобял метал, открит от руския химик Карл Клаус (Karl Klaus) през 1844 г. Кръстен е на латинското име на Русия - Ruthenia. В земната кора се среща съвместно с платината и паладия в някои сулфидни полиметални руди. Използва сеза производството на еталони и точни прибори, поради неговата висока корозионна устойчивост и значителна твърдост, освен това той е промишлен катализатор за някои процеси на хидрогенизация. Приложение имат и някои негови сплави с платиновите метали.

.
( вижте цялата поредица или другите учебни материали )
.
Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.
.
[ това е материал от брой 33 от септември 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]