12 странни български думи .
ВАГ-ВАТА
[виж поредицата]
.
 • вагабонт или вагабонтин (от латинското скитам) - безделник, нехранимайко, хаймана.
 • вада (народно, вероятно от вода) -1. малка рекичка. 2. леха или малък канал за поливане в градината.
 • валентин (нова дума в българския, от името на Свети Валентин) - 1. подарък или картичка, изпратени за деня на влюбените (14 февруари, деня на Свети Валентин). 2. Възлюбният или възлюбената, когато се споменават по повод на този ден: "Бъди моят Валентин".
 • валия  (от турски) - 1. управител на вилает. 2. (разговорно, рядко) - самозабравил се управник.
 • вало (остаряло, от латински) - було, воал, покривало (особ. за глава); ударението е на първата сричка - 'вало.
 • вампир  (от персийски) -1. дух или възкръснало тяло, което напуска гроба си за да смуче кръв от спящи хора. 2. (преносно) безскрупулен експлоататор, кръвопиец.
 • вандал (от името на германското племе Вандали, които при набезите си в Европа са унищожили много произведения на изкуството и архитектурни забележителности) - човек, който съзнателно и злонамерено унищожава чужда собственост.
 • вапцам или вапцвам (от гръцки) - боядисвам.
 • варак (от турски) - 1. съвсем тънки листа от злато или сребро за украса. 2. боя, която имитира златно покритие, фалшиво позлатяване.
 • вариант (от латински) - 1. друга алтернатива, нещо аналогично, което може да смени оригинала.
 • ват (от името на изобретателя на парната машина James Watt) - мерна единица за мощност. Коловат-час - мерна единица за изразходвана електрическа енергия, която се равнява на работата на един уред с мощност 1000 вата за един час.
 • вата (от немски) - мек, еластичен материал, направен от памук или вълна, с който се пълнят възглавници или юргани или служи за уплътнител или изолация.

 • .
  Съставител: Тих Южен
  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 34 от октомври 2009 г на списание "Коснос" www.kosnos.com ]