12 странни български думи .
БАК-БАМ
[ виж поредицата ]
.
 • бакара (от френски) - комарджийска игра на карти.
 • бакалавър (от латински) - образователна степен в университетите, по-ниска от магистър.
 • бакия  (от турски) - неуредени сметки и дългове.
 • бакслаш (от английски, при компютрите) - още знак за директория, обратно делено, т.е. символът "\" . На английски е backslash  - a backward-sloping diagonal line; a reverse solidus (\).
 • бактисвам  (от турски) - дотяга ми, омръзва ми.
 • бакър или бъкърлък  (от турски) - медни съдове.
 • баласт или баласта (от скандинавския район) - 1. тежък товар на кораб, балон или друго превозно за стабилност; 2. многословие; 3. излишен материал.
 • балада (от френски) - 1. поема или песен, която разказва народна история; 2. сантиментална или романтична песен.
 • балама (разговорно) - глупак, наивен човек: обратното на тарикат.
 • балдахин (от италиански, но идва от името на град Багдад)  - церемониална покривка върху трон, олтар и т.н.
 • баланс (от латински) - 1. равновесие, уравновесяване; 2. противотегло.
 • бамбашка (от турски)  - съвсем друг, съвсем различен.

 • .
  Съставител: Тих Южен

  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 19 на списание "Коснос" www.kosnos.com ]