12 странни български думи .
БРИ - БУН
.
[ виж цялата поредица ]
.
 • бризги (от руски, брызги) - пръски, капки.
 • брикети (от руски1, но вероятно от английската дума за тухла brick) - въглища на правоъгълни кубчета, ед. ч. брикет.
 • бродеж (диалектно, разговорно) - оживление, кипеж.
 • бродяга (разговорно от руски2) - 1. бездомен човек. 2. скитащ човек. 3. странен човек.
 • бръляв (диалектно) - мръсен, мърляв.
 • бубонка (разговорно) - плодът на черницата. Черничевият плод се нарича още дуда (от турското dut).
 • буги-уги (от английското boogie-woogie) - стил за свирене на блус или джаз на пиано, който се съпровожда с постоянен басов ритъм. Разговорно в България се произнася още като буги-буги.
 • будаляв (разговорно) - глупав, лековерен. Будала - лековерен глупак.
 • бузуки (от гръцки) - гръцка мандолина.
 • букет (bouquet, от френски)  1 сноп от цветя. 2  набор от миризми или вкусове (например за виното).
 • буки 1. старото име на буквата Б. 2. детска игра, при която се поставя в един кръг празна кутия от боя, която се пази от един от играещите (който е наказан). Останалите, разположени зад линия я замерват с камъни и се стараят да си ги вземат обратно, а пазещият ("букито") се опитва да ги хване, за да бъдат те наказани и да пазят кутията.
 • бумаги (от руската дума за хартия, бумага) - 1. значението е "хартийки", презрително за книжа, попълването на които е досадна и обременителна работа; 2. книги (отново презрително) "Взимай си бумагите и се махай!".


 • пояснения под линия:
  1) БРИКЕТ, -а,  м. Кирпич (во 2 знач.), плитка из какого-н. спрессованного материала, продукта. || прил. брикетный, -ая, -ое.
  2) БРОДЯГА, -и, м. и ж. 1. Обнищавший, бездомный человек, скитающийся  без определенных занятий.  2.  Человек, к-рый любит странствовать, жить в разных местах (разг.). 3. О ком-н. заслуживающем удивления (прост.). Опять он сухим из воды вышел? Ну, силен (хитер) б.! || уменьш. бродяжка, -и, м. и ж. (к 1 и 2 знач.) || прил. бродяжий, -ья, -ье (к 1 и 2 знач.).

  Съставител: Тих Южен

  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 32 от август 2009 г на списание "Коснос" www.kosnos.com ]