Брой 30 (май 2009 г.)

Снимка на броя – Църквата “Св. Николай Чудотворец” в Карлово

Виц на броя

Култура

Поезия от Мина Стоянова

Свински грип (фейлетон)

Образование

Програмен език C++, Част 29. Предаване на аргументи  по връзка (Reference Arguments)

Програмен език C++, Част 30.  Връщане на стойност по връзка (Returning by Reference)

D. Термините в C++, които се срещат в лекции 25, 26, 27, 28, 29 и 30

Светът в снимки

Познавате ли Света? (игра със снимки от списанието)

Наука

Проф. дхн Г. Андреев: Ротационна  спектроскопия, Част 2. Въртене на многоатомни молекули

Имената на химичните елементи [Н]

Общество

Ах тази българска журналистика!

Семейство

Курабии

 

[ това е съдържанието на брой 30 от май 2009 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките и фигурите от корицата