Снимки и фигури от корицата на брой 30
.

.
Схема на молекули симетрични ротатори от лекцията "Въртене на многоатомни молекули" на проф. дхн Г. Андреев.
.

.
Никел на прах от материала "Имената на химичните елементи [Н]". (снимка Пламен Пенчев)
....
[ това е материал от брой 30 от май 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]