12 странни български думи .
БОМ - БОРЕ
.
[ виж поредицата ]
.
 • бомба (от гръцки bombos - бръмча, буча) - 1. съд с материал, който е предназначен да бъде взривен по определен начин; 2. (разговорно) изненадващо събитие (Жоро хвърли бомбата).
 • бомбе (от френски, но оригинално от гръцки виж бомба) - 1. твърда мъжка шапка с куполообразно дъно. 2. предната част на обувка (където са пръстите); 3. (разговорно, рядко) пенсионер, възрастен човек (Виж ги бомбетата ей там.)
 • бон- (от френски, bon - приятен, добър, мил| - в различни изрази-чуждици като бон-апети (bon appetit - добър апетит), бон-вояж (bon voyage - приятно пътуване), бонбон (bon-bon)  и пр.
 • бонвиван (от френски bon vivant) - веселяк, чревоугодник, гастроном, човек, който има добър вкус и обича добрия живот (вижте значението на бон-).
 • боне (от латински, на аглийски е bonnet) - женска или детска шапка с връзки през брадичката.
 • бонза (от японски) - 1. будистки монах 2. (разговорно, рядко) скръндза, скъперник.
 • бонус (от латински bonus) - 1. допълнително възнаграждение, премиални и пр. 2. (разговорно) компенсация.
 • боран (остаряло, от латиски) - силен, буен вятър (на руски буран означава снежна виелица).
 • борд (I от английски) - 1. палуба на кораб, самолет (Всички на борда!); 2. страна на кораб (Ляво на борд!).
 • борд (II от английски, board) - 1. управителен съвет (борд на директорите); 2. всяко специално конституирано/учредено управително тяло в дадена организация.
 • борд (III от английски, board - дъска) - дъска, плъзгаща се плоскост - най-вече в съставни чуждици като скейтборд, клипборд, сноуборд.
 • борец (народно) - 1. Великденско яйце, което чупи другите яйца; 2. (жаргон) криминално проявена (неприятна) личност.

 • .
  Съставител: Тих Южен
  .
  [ виж предговора за използваната литература ]

  [ това е материал от брой 29 от април 2009 г на списание "Коснос" www.kosnos.com ]