Брой 29 (април 2009 г.)

Виц на броя

Култура

 

Образование

Програмен език C++, Част 27. Запазване на променливите (Storage Classes)

Програмен език C++, Част 28.  Статични променливи на класа (Static Members)

Светът в снимки

Снимки от Калифорния

Наука

Проф. дхн Г. Андреев: Ротационна  спектроскопия, Част 1. Въртене на двуатомна молекула  

Горене на магнезиев прах – експеримент, заснет на видео

Отечество

Познавате ли България? (игра със снимки от списанието)

Слово

12 странни български думи [БОА – БОЛ]

12 странни български думи [БОМ – БОРЕ]

 

 [ това е съдържанието на брой 29 от април 2009 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките и фигурите от корицата