Брой 5

Президент на почти всички българи!

Култура

120 години от рождението на Димчо Дебелянов

Невероятният Тиртирлин

Горски пътеки

Поетът и Мерзавецът

Неизпратено писмо

Поезия от Вълко Паришев

Образование

Извеждане на някои тригонометрични формули

Стопанство

Ст.н.с.  д-р. Георги Бекяров: Защо емигрират научните работници от областта на  точните науки?

Наука

Молекулна механика

Общество

Корупцията

Едно неотговорено интервю от президент Георги Първанов

Слово или Снимки (каквото си изберете)

Странните (неългарски думи

12 странни български думи [АБ - АД]

Из Калифорния  (пътепис със снимки)

 

[това е съдържанието на брой 5 на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]