Господин Президент, списание “Коснос” е едно ново издание в Интернет пространството и редакцията би искала да вземе от Вас интервю в качеството Ви на Президент на Републиката. Нашите въпроси ще следват областите на списанието, затова нека започнем с въпрос от областта на културата.

Коснос: Факт е, че българските творци имат основна роля при запазване на националната идентичност на Българската нация. Какво е Вашето мнение за този термин “национална идентичност” в светлината на приемането ни в Европейския съюз?

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Считате ли, че българските творци могат да върнат и отстоят добродетелите, които бяха насадени от Българските възрожденци в края на 19 век, и които добродетели доведоха до разцвет на Българската нация, помрачен само от неразумните ни политици в онзи и по-късни периоди?

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Господин Президент, с какви данни разполага Президенството за нивото на образованието в Република България? Защото впечатлението на обикновения гражданин е, че средното образование влошава своето качество, а висшето образование подобрява своето ниво в т.н. “стари университети”, но бива фалшифицирано в нароилите се университети.

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Факт е, че в Българската Академия на Науките работят едни от най-добрите учени в България, но считате ли, че те са достатъчно ангажирани с проблемите на образованието и стопанството в практически аспект?

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Господин Президент, много се говори за така нареченото “дясно пространство”. Според Вас, може ли в една бедна страна като България да има дясно управление, което има подкрепата на обществото?
 

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)

Коснос: Не считате ли, че в българските медии се спрягат едни и същи въпроси, които са много встрани от реалните проблеми на обществото? Примери за такова “празнословие” могат да бъдат темите за ГЕРБ, темите за досиетата, темите за различни постове в правителството и т.н., докато теми като здравето на нацията, децата-просяци, употребата на наркотици, всеобщата “холивудизация” и профанизация в Българската култура остават настрани.

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Г-н президент, толкова ли няма закон, според който безотговорните родители да бъдат подвеждани под отговорност и така да се защитят децата-просяци, децата-джепчии и неучещите (до 8 клас) деца?

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Господин Президент, младежта е бъдещето на България, и затова искаме да Ви запитаме: Четат ли младите хора? Как според Вас бихме ги отвлекли от елементарността на телевизионния екран и пошлостта в Интернет пространството?

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Г-н президент, знаете ли за съществуването на най-българския сайт http://www.slovo.bg/ ? Не считате ли, че неговия основател, Мартин Митов, има повече заслуги за орден, отколкото редица политици, които получиха отличия от Вас? (тук редакция иска изрично да отбележи, че не познава хората, които са основали и поддържат този сайт, а знае за тях само от техните Интернет изяви!)

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Коснос: Всеки интервюиран забелязва, че интервюиращият изпуска един или повече ключови въпроси. На кой въпрос, незададен от нас, бихте искали да отговорите?

Георги Първанов: (не си направи труда да отговори)
 

Господин Президент, редакцията на списанието благодари за Вашите евентуални отговори, които ще бъдат публикувани без никакво изменение в брой трети на списание “Коснос” от 1 януари 2007 г.

за историята на това интервю виж този материал!

[ това е материал от брой 5 на списание "Коснос" www.kosnos.com]