Цели и политика на списанието

Основните цели на списание “Коснос” са разпространение на научно популярни знания сред българското общество и зараждането на плодотворни и коректни дискусии за проблемите, състояниято и переспективите на културата, образованието, стопанството, науката, обществото и семейството.

В списанието ще се публикуват мнения на специалисти и заинтересовани граждани по проблеми в българското общество, културата, образованието и науката. Списанието ще публикува авторски текстове и дискусии от неформални и признати творци с цел популяризиране на техните виждания и идеи.

В списанието няма да се дискутира директно по политически теми! Авторите се призовават в своите дискусии да засягат директно проблемите, начините за тяхното решаване и посоките за развитие и переспективите в дадена област, и дискусията да се провежда на основата на факти и действителни събития и с уважение към отделните граждани, социални и верски групи, националности и раси.

Списанието не поема отговорност за мнения, изказани от техните автори, които не противеречат на целите и рамките на списанието, изложени по-горе!

Редакцията

Това е материал от списание “Коснос” http://www.kosnos.com/