Авторски права при ползване на материалите на списанието

 

Авторските права на статиите в списание Коснос са на авторите на статиите и на списанието, но материалите или част материалите могат да се използват свободно (например, копирани на друг сайт) за обучението на български или македонски студенти и ученици, само ако в сайта изрично се цитира оригиналната статия във вида: Авторово име и фамилия, Заглавие на статията. [Част ХХ.], Списание "Коснос", брой ХХ, 200Х г., където ХХ се замества с конкретните данни и се дава линк към статията в списанието. Препоръчва се и съобщаване на редакцията на списанието с електронна поща, ако част от материалите се копират на друг сайт.

Редакцията

Това е материал от списание “Коснос” http://www.kosnos.com/