Приложение 3

Интегралните граници на t-разпределението, t(f,P), като зависимост от степените свобода f и статистическата сигурност P' при двустранна постановка на въпроса, и съответно статистическата сигурност P при едностранна постановка на въпроса. В някои учебници тези интегрални граници се дават във вида t(f,a), където a се нарича ниво на значимост и a = 1 - P или P = 1 - a.

В първа колона стоят степените свобода, в първи ред - статистическата сигурност P' при двустранна постановка на въпроса, в последния ред - статистическата сигурност P при едностранна постановка на въпроса, а интегралните граници са в таблицата, на място, където се пресичат съответния ред и колона.

-----------------------------------------------------------------
f P' = 0.50      0.75      0.90      0.95      0.98      0.99
-----------------------------------------------------------------

 1    1.00      2.41      6.31      12.7      31.82     63.7
 2    0.816     1.60      2.92      4.30      6.97      9.92
 3    0.765     1.42      2.35      3.18      4.54      5.84
 4    0.741     1.34      2.13      2.78      3.75      4.60
 5    0.727     1.30      2.01      2.57      3.37      4.03

 6    0.718     1.27      1.94      2.45      3.14      3.71
 7    0.711     1.25      1.89      2.36      3.00      3.50
 8    0.706     1.24      1.86      2.31      2.90      3.36
 9    0.703     1.23      1.83      2.26      2.82      3.25
10    0.700     1.22      1.81      2.23      2.76      3.17

11    0.697     1.21      1.80      2.20      2.72      3.11
12    0.695     1.21      1.78      2.18      2.68      3.05
13    0.694     1.20      1.77      2.16      2.65      3.01
14    0.692     1.20      1.76      2.14      2.62      2.98
15    0.691     1.20      1.75      2.13      2.60      2.95

16    0.690     1.19      1.75      2.12      2.58      2.92
17    0.689     1.19      1.74      2.11      2.57      2.90
18    0.688     1.19      1.73      2.10      2.55      2.88
19    0.688     1.19      1.73      2.09      2.54      2.86
20    0.687     1.18      1.73      2.09      2.53      2.85

21    0.686     1.18      1.72      2.08      2.52      2.83
22    0.686     1.18      1.72      2.07      2.51      2.82
23    0.685     1.18      1.71      2.07      2.50      2.81
24    0.685     1.18      1.71      2.06      2.49      2.80
25    0.684     1.18      1.71      2.06      2.49      2.79
-----------------------------------------------------------------
f P = 0.75      0.875     0.950     0.975     0.990     0.995
-----------------------------------------------------------------

( съдържание )

Изготвил HTML файла: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 33 от август 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]