Снимки от корицата на брой 44
.

Снимка на броя – Залез над Пловдив (автор Пламен Пенчев)
.

Молекулата на хлорформалдехида. Рисунка от материала "Групи на симетрия" (автор Пламен Пенчев)


Снимка от "Интернет страницата на лабораторията по молекулна спектроскопия към ПУ" (автор Пламен Пенчев)
..

[ това са снимките и рисунките от корицата на брой 44 от октомври 2010 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]