Брой 44 (октомври 2010 г., частично ретроспективен)

Снимка на броя – Залез над Пловдив

Книги

Една интересна книга – предложение на главния редактор (брой 14)

Куриозни факти за книгите (брой 14)

Образование

            Визуализиране на конструкторите и деструкторите или за запазване на променливите

Презареждане на бинарните аритметични оператори (Overloading Binary Arithmetic Operators)

Смях

Let's learn English with fun! (хумор от брой 27)

            Марк Твен: Този отвратителен немски език (във фреймове с речник на думите)

Марк Твен: Този отвратителен немски език (само текста)

Думите, които се срещат в текста «Този отвратителен немски език»

Наука

            Симетрия на молекулите (материали от предишни броеве)

1. Операции на симетрия

2. Операции на симетрия - обобщение

3. Умножение на операциите на симетрия

4. Групи на симетрия

Отечество

За залеза, промените и красотата на Пловдив

Странните български думи (поредица)

Странните (не)български думи (предговор към горната поредица)

Спектроскопия

            Интернет страницата на лабораторията по молекулна спектроскопия към ПУ

            Атомно-емисионен анализ

Апаратура в инфрачервената спектроскопия

Регистриране на инфрачервени спектри

Електронна спектроскопия - апаратура и начин на работа

 

[ това е съдържанието на брой 44  от октомври 2010 г. на списание “Коснос” http://www.kosnos.com ]

Инфо за снимките от корицата