Имената на химичните елементи
[ О - По ]
.
( вижте цялата поредица или другите учебни материали )
.
Химичният елемент е вещество, което не може да бъде разложено на по-прости вещества с химични реакции. С този материал стартирахме една поредица, която ще изясни произхода на имената на химичните елементи.

Празеодим, Pr

Елементът с пореден номер 58 e сребристобял метал, открит от австрийския химик Карл Велсбах (Carl Auer von Welsbach) през 1885 г. Произход на името: от старогръцки език prasios - зелен и didymos - двойник, понеже образува двойни кристали. В земната кора е средно разространен, среща се в същите форми както неодима. В стъкларската промишленост се използва за производство на специални видове оцветени стъклаи свръхлеки огнеупорни сплави.

Прометий, Pm

Елементът с пореден номер 61 е радиоактивен метал от групата на лантаноидите. Произход на името: кръстен на Прометей, един от гръцките титани, който е предал огъня на хората. Открит е от американските химици Джекъб Марински (Jacob A. Marinsky) , Лоурънс Глендънин (Lawrence E. Glendenin) и Чарз Коруел (Charles D. Coryell), работещи в Националната лаборатория в Оук Ридж (Oak Ridge National Laboratory) през 1945 г. Малко е разпространен в земната кора, обикновено влиза в състава на продуктите на разпада на урана, тория и плутония.

Проактиний, Pa

Елементът с пореден номер 91 е радиоактивен метал, открит през 1918 г. от две групи учени - Ото Хан (Otto Hahn) и Лиза Майтнер (Lise Meitner) от Германия и Фредерик Соди (Frederick Soddy) и Джон Кранстън (John Cranston) от Великобритания. Произход на името: от старогръцки език протос - първи и актис - лъч.

Следва описание на един от изотопите на водорода.

Протий, 1H

Най-простият изотоп в периодичната система, този на водорода, който има само един протон в ядрото се нарича протий (на английски protium). Произходът на името е от протос - първи. Ядрото на протия има спиново квантово число 1/2 и притежава ядрен магнитен момент, което се използва в спектроскопията на ядрено магнитния резонанс - вижте този материал и неговото продължение. Другите два изотопа на водорода също имат специални имена и се наричат деутерий (deuterium от гръцката дума deuteros, която означава втори) и тритий (tritium от гръцката дума tritos, която означава трети).

.
( вижте цялата поредица или другите учебни материали )

Автор: Пламен Пенчев, Ph.D.

[ това е материал от брой 32 от юли 2009 г. на списание "Коснос" www.kosnos.com ]